Kilder

Andreas Søndergaard, AS. (2022, 24. Maj). Viborg er en af de kommuner i landet, som tager imod flest ukrainere - og politikerne tilbyder at tage imod endnu flere. Viborg-folkeblad. Lokaliseret den 30. Maj 2022 på https://viborg-folkeblad.dk/artikel/viborg-er-en-af-de-kommuner-i-landet-som-tager-imod-flest-ukrainere-og-politikerne-tilbyder-at-tage-imod-endnu-flere

Direktør Jacob Holbraad. (2022, 30. Maj). Ukrainere får mulighed for integration grunduddannelse. Beskæftigelsesministeriet. https://bm.dk/nyheder-presse/nyheder/2022/03/ny-aftale-ukrainere-faar-mulighed-for-integrationsgrunduddannelse-igu/

Henrik Dahl, H. (2022, 02. Maj). Danmark tager imod ukrainske flygtninge med åbne arme – derfor får de lettere ved at integrere sig: Samfund. Berlingske.dk. Lokaliseret den 30. Maj 2022 på https://www.berlingske.dk/samfund/danmark-tager-imod-ukrainske-flygtninge-med-aabne-arme-derfor-faar-de

(2022, 30. Maj). Introduktion til integration: Hvad er integration? Billeder på integration. https://bpi.systime.dk/?id=117

Kristina Bakkær Simonsen, K. (s.d.). Integration af indvandrere i Danmark. Intro.pdf. Lokaliseret den 30. Maj 2022 på https://www.politica.dk/fileadmin/politica/Dokumenter/politica_49_3/intro.pdf

Main findings: Policy indicators: Key findings. (s.d.). Mipex. Lokaliseret den 30 . Maj 2022 på https://www.mipex.eu/key-findings

Tilbage